Samtaleforløb for børn og unge

Mange børn og unge er gode til at skjule, når de har det svært. Det betyder desværre, at de ofte ikke får hjælp, selvom de har hårdt brug for det. For børn og unges hjerner opbygges løbende gennem barndom og ungdom – og det, der “kører rundt i psyken” i disse år, vil ofte “vokse sig fast” og senere blive en vedvarende tilstand i den voksne hjerne. Endnu mere ærgerligt er det, når man tænker på, at de fleste børn og unge er forholdsvis lette at hjælpe. At de er lette at hjælpe skyldes ligeledes, at deres hjerner stadig er relativt plastiske og fleksible. Ofte vil man se en særdeles hurtig effekt af et samtaleforløb, når det gælder børn og unge.

BOOK EN HURTIG TID!

Book en hurtig tid (ingen ventetid)!
Telefon: +45 86 40 77 99
Email: info@houseofmindfulness.dk

Børn og unge har brug for hurtig hjælp, når de døjer med:

 • Uforklarlige fysiske symptomer (ondt i maven, kvalme, frygt for opkast, hovedpine)
 • Søvnbesvær
 • Spiseproblemer

 

 • Angst (for eksempel over for bestemte situationer eller ting)
 • Stereotyp og rigid adfærd – f.eks. kontrollere at døren er låst flere gange, tælle, lægge ting på en bestemt måde
 • Tendens til overdreven ked-af-det-hed og social isolation

Ingen diagnoser

I dag bliver der givet rigtig mange diagnoser til børn og unge. Det er jeg ked af, og det er der flere grunde til. Ikke bare begrænser diagnosen senere erhvervsvalg unødigt. Den begrænser også barnet og den unges selvforståelse og identitet. “Det kan jeg ikke, for jeg har jo ADD” (eller andet) hører jeg ofte børn eller unge mennesker sige. Hvilket vil sige, at diagnosen placerer et usynlig hegn omkring barnet eller den unge – en grænse, som barnet eller den unge oplever det svært eller umuligt “at træde ud over”. Engang skulle der rigtig meget til, før et barn eller ungt menneske fik en diagnose, men sådan er det ikke længere. Normalitetens sti er klart blevet smallere. 

 

Målet med et samtaleforløb for børn og unge er :

 • At hjælpe barnet/den unge til at kende sig selv
 • At hjælpe barnet/den unge til at regulere sig selv
 • At hjælpe barnet/den unge til at respektere egne særpræg
 • At afhjælpe symptomer og træk, der er til skade for barnet selv og/eller andre
 • At hjælpe barnet/den unge til få det optimale ud af sin unikke karakter
 • At styrke generel robusthed, glæde og livskraft

Børn med alvorlige psykiske sygdomme har krav på gratis hjælp fra Psykiatrien.

Ingen Diagnose

At gå i et forløb hos House of Mindfulness er noget ganske andet end at gå til psykolog eller psykiater. Og mange forældre vælger, at deres barn skal gå her af samme grund. Enten fordi de ikke ønsker, at barnet får en diagnose, der begrænser senere erhvervsmuligheder.

Eller fordi barnet allerede har en diagnose, men ikke har fået en form for hjælp, som det kunne drage tilstrækkelig nytte af fra det offentlige (PPR/psykiatri) eller halvoffentlige system (fx psykolog).

At dit barn ikke har kunnet få hjælp andre steder er ingen forhindring for at få hjælp her. Ofte tager de metoder, jeg anvender, over, hvor andre metoder slipper – og jeg har gennem årene hjulpet rigtig mange børn, der var opgivet andre steder.

Jeg arbejder i terapien aktivt i spændingsfeltet mellem på den ene side den videnskabelige psykologi (som cand.pæd.pæd.psyk.) og kreativiteten (som efteruddannet tegneterapeut – og professionel børnebogsforfatter). Langt de fleste børn og unge kan hjælpes på denne måde, da metoderne omgår børn og unges normale modstand og forsvar mod en voksen “professionel”.

En session varer normalt en time, men visse børn har brug for kortere sessioner, og i så fald aftaler vi det indbyrdes. Udgiften svarer omtrent til atter at have et barn i daginstitution. Der er ikke tale om et quick fix, og vi booker tider for et halvt år. Både børn og unge får ofte hurtig effekt af et forløb, men effekten tager tid om at stabiliseres.

Praktisk & Priser

En session koster kr. 950,- Faktura udsendes i starten af måneden og beløbet overføres til netbank. 

Jeg har tider tirsdag eftermiddag/aften og hele torsdag (formiddag, eftermiddag, aften). 

Book en tid

10 + 14 =