Forretningsbetingelser

Det med småt …

Undervisningen foregår i henhold til kursusbeskrivelse, hvoraf gældende priser fremgår. TILMELDING ER FØRST GÆLDENDE FRA INDBETALING AF DEPOSITUM. Vi kan ikke tilbyde at holde pladser tilbage. Faktura fremsendes sammen med optagelsesbekræftelse og inden for en måned fra tilmelding. Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogram og undervisere.

Tilmeldingen er bindende for hele kurset/uddannelsen, og dermed for det fulde beløb. Denne aftale findes endvidere at vedrøre en fritidsaktivitet med angivelse af en bestemt periode, jf. forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2, nr. 2, a), hvorfor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, jf. forbrugeraftalelovens § 17.

 

Da undervisningen foregår som eksternat må kursisterne selv sørge for eventuel overnatning.

Visse bøger, som anvendes i undervisningen, skal kursisterne selv anskaffe.

Ved underviserens eventuelle sygdom aflyses undervisningen, og erstatningsdage tilbydes kursisterne efter nærmere forhandling.

Tilmelding er bindende for hele kursusforløbet – også selv om deltageren skulle blive forhindret i at deltage på enkelte undervisningsdage.

Hvis tilmeldingen angives af – eller på vegne af – kursistens arbejdsgiver, hæfter arbejdsgiveren og kursisten solidarisk for betalingen, ligesom kursisten ved afkrydsning af nærværende betingelser bekræfter at have den fornødne fuldmagt til at bestille kursusforløbet med bindende virkning for arbejdsgiveren.

Efter uddannelsen modtages bevis efter de beskrevne krav i kursusbeskrivelsen.

Mindfulness instruktør forløb er rettet mod mennesker, der ønsker at integrere mindfulness som en forholdemåde i eget liv – og som derudover ønsker træning i at guide andre mennesker udi mindfulness – det være sig medarbejdere, kursister, klienter, patienter eller tilsvarende. “Mindfulness Instruktør”-  forløb kan også være relevant for de mennesker, der allerede er i gang med at bruge og/eller undervise i mindfulness, men som ønsker at fordybe sig i netop den tilgang til mindfulness, som Lise Baltzer praktiserer og beskriver i sine bøger.

Derudover kan mindfulness instruktør forløbene være relevante for mennesker, der blot ønsker en mulighed for intensiv fordybelse og selvudvikling. Ligesom kurset er relevant for mennesker, der arbejder med eksistentielle dimensioner (indsigt i psyke og bevidsthed) – herunder kunstnere, forfattere og andre i kreative fag. Her gøres opmærksom på, at en del af kursusugens curriculum består i at lære at guide medkursister i de forskellige kernemeditationer samt foretage en såkaldt ”Inquiry”, der er en særlig form for sokratisk spørgekunst. Det kan naturligvis opleves irrelevant at skulle gennemgå træning i at guide andre, hvis man primært – eller udelukkende – kommer på kurset som led i en selvudviklingsproces, og det må man i så fald være indstillet på at tage med.

Indhold:

“Mindfulness Instruktør forløbene sigter mod at formidle kendskab til mindfulness som en mere end 2500 år gammel metode, der har opnået ny relevans i det hypermoderne “stressede” og “fragmenterede” samfund. Det historiske aspekt indkredses almindeligvist kort i begyndelsen af kurset. Derudover at optræne den enkeltes evne til selv at være tilstede med mindfulness: Det fundament, som at undervisning hviler på. Denne udvikling finder primært sted via konkrete mindfulness meditationer og øvelser. Der gøres opmærksom på, at der på kurset ligger flere og lange stræk af stilhed og meditationer. Ofte bliver 45 minutters meditationer afløst af såkaldt ”Inquiry” (nysgerrig spørgen ind til oplevelsen) – og herefter (ofte) igen lange siddende eller liggende meditationer. Du skal således være fysisk og psykisk i stand til at sidde længe på meditationspude eller stol, ligesom du skal være fysisk i stand til at ligge længe på underlag (eller sidde på stol). Det er ikke en mulighed at tage instruktør forløbet, hvis man har eller har haft en personlighedsforstyrrelse eller en diagnose inden for det psykotiske felt (depression, stress og angst er ok).

Instruktørtræner påtager sig ikke at rådgive om det økonomiske eller juridiske grundlag for kursisters efterfølgende anvendelse af det lærte. Det er erfaringen, at deltagere, der arbejder videre med mindfulness kurser, uddannelse, træning – og som sideløbende modtager mindfulness mentoring/supervision – får størst udbytte ud af forløbet. Det gælder ikke mindst, hvis kursisterne samtidig arbejder inden for et område, hvor det lærte kan tages umiddelbart i brug.

Forudsætninger:

Undervisningen foregår som såkaldt ”erfaringsbaseret læring” (primært mindfulness meditationer) og korte teoretiske oplæg samt øvelser. Du skal som nævnt være i stand til at sidde stille i stræk på op til 45 minutter flere gange i løbet af en kursusdag, og du skal være i stand til at lave lette fysiske øvelser. Har du fysiske skavanker, der forhindrer dig i at sidde og ligge i længere tid af gangen, bør du konsultere din læge eller fysioterapeut for at afklare, om det er tilrådeligt for dig at deltage i kurset.

Alle kursister deltager på eget ansvar.

Obligatorisk litteratur forudsættes læst løbende gennem forløbet (uden for undervisningstiden). Du kan ikke forvente at få optimalt udbytte af undervisningen, hvis du ikke læser litteraturen.

Beregn cirka en time til læsning og en halv time+ til meditation hver aften gennem hele ugen. Det anbefales desuden at orientere sig i litteraturen før tilmelding. Hvis du forstår litteraturen, vil du almindeligvis også være i stand til at forstå kursusindholdet.

Praktisk info:

Kurserne starter og slutter til tiden, og du opfordres derfor til at være i venteværelset senest 5 minutter før. Dørene til venteværelset åbnes 15 min. før opstart.

Kursusstedet ligger på privat vej, og det er ifølge kommunen ikke tilladt for kursister at parkere på vejen overhovedet, ejheller på græsareal, vendeplads eller indkørsel af hensyn til naboer, der kan føle sig generet af trafik. Der er gratis parkeringsmuligheder ved Doktor Parken.

Der vil på kurset ofte være kursister med meget forskelligartede baggrunde og mål for kurset, og der forventes bred accept af dette – tilgangen er inkluderende. Mindfulness er ikke forbeholdt de særligt “hellige” eller intellektuelle mennesker. Mindfulness er derimod en enkel og anvendelig teknik, som de fleste kan lære at praktisere med en samvittighedsfuld og vedvarende indsats. Tilgangen på kurset er a-sekterisk – og desuden ikke identisk med de traditionelle 8 ugers programmer, såsom MBCT og MBSR, men en specifik videreudvikling og optimering heraf.

FTilmelding er først endelig ved modtagelse af depositum. Depositum tilbagebetales ikke. Det er ikke muligt at få refunderet kursusafgift. Tjek eventuelt om din forsikring dækker, hvis du får brug for at melde afbud. Undladelse af indbetaling af restbeløb til det angivne tidspunkt bliver betragtet som et afbud, og en venteliste-deltager vil få tilbudt pladsen. Faktura fremsende pr. almindelig post.

Prisen inkluderer undervisningsmateriale. Visse bøger skal kursister selv anskaffe. Der vil være liggeunderlag og meditationspuder til rådighed. Hvis du ønsker at bruge eget liggeunderlag eller egen pude medbringes dette blot. Mød op i løst tøj – og især tøj, der ikke strammer i taljen. “Træningstøj” er optimalt. Har du den mindste tilbøjelighed til kolde fødder, anbefales sokker. Du kan også (afhængigt af vejret) medbringe eget tæppe til at have over dig, da kropstemperaturen falder under visse af øvelserne.

Yderligere spørgsmål rettes til Kim, der er kursuskoordinator, og kan besvare langt de fleste spørgsmål, du måtte have.

I tilfælde af behov for aflysning, vil aflyste kursussessioner blive placeret umiddelbart efter sidste planlagte session – samme dag, sted og tidspunkt.

Alle kursusdeltagerne iagttager tavshedspligt vedr. de forhold, som de får kendskab til, hvad angår de øvrige kursister.