Terapeutuddannelsens Hovedområder

Uddannelsens formål er at gøre dig i stand til at fungere som psykoterapeut for klienter inden for normalområdet.


Imagery Terapeut® Uddannelsens 5 hovedelementer

 1. Egen terapi    2. Terapeutisk træning     3. Teori     4. Etik     5. Supervision

Egen terapi

Hvis du vil arbejde psykoterapeutisk med andre mennesker, skal du selv have gået den samme vej, som dine klienter skal igennem, parafrase C.G. Jung

Et intensivt, personligt og dybdegående egenterapeutisk forløb med udgangspunkt i Mindfulness og Imagery er kernen i denne spændende og kreative uddannelse. Gennem den dybdegående, egenterapeutiske proces baseret på mindfulness og Imagery er det målet, at du som studerende udvikler de menneskelige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne rumme dine fremtidige klienters vanskeligheder- og samtidig forblive forankret i din egen essens. Du vil gennem forløbet få gennemarbejdet dine egne temaer i et sådant omfang, at du bliver fortrolig med egne reaktionsmønstre, som de kommer frem i Mindfulness og i forbindelse med de kreative processer – og sådan, at du bliver i stand til at handle etisk forsvarligt i det omfang, egne temaer “vækkes” i arbejdet med klienter.

  Terapeutisk træning

  Det er ligeledes et centralt formål med uddannelsen, at du som studerende får praktisk ”hands-on” træning til at kunne varetage terapeutiske forløb.

  Teori

  Den teoretiske viden giver dig den nødvendige forudsætning for at kunne udøve terapi på en kreativ, unik reflekteret, bevidst og ansvarlig måde.

  Etik

  Du lærer desuden om de etiske principper, der gør sig gældende i forhold til en psykoterapeutisk proces.

  Imagery Tereaput® Uddannelsens menneskesyn

  Hos House of Mindfulness betragter vi det sunde menneske, som et helt menneske. Eller med Jungs ord: Hellere hel end perfekt. Det vil sige, at et sundt menneske er et menneske, der er i kontakt med alle dele af sig selv. Fokus ligger på den enkeltes frihed til at være sig selv – og sætte sig selv i spil i livet. Livskunstner! Ved at vende blikket indad, og blive bedre til at lytte til og ”sortere i” de forskellige ”indre afsendere”, kan man opnå større ro, nærvær, dybde, mening og kreativ udfoldelseskraft i livet. Vi bruger mindfulness og kreative teknikker (Imagery, dvs. fortrinsvis tegning) hertil.

  Din underviser

  Lise Baltzer er en central figur inden for Mindfulness – og en velanmeldt forfatter, der har udgivet flere bøger om Mindfulness for både lægmand og fagfolk. Hun er stifter af House of Mindfulness i Randers – og var en pionér i Danmark, hvad angår introduktionen af de evidensbaserede mindfulnesskurser til reduktion af stress, angst og depressionsbehandling. Hun er desuden fast blogger på avisen Randers Onsdag og er særlig kendt for sin nede-på-jorden undervisning. Lise har universitetsuddannelse i pædagogisk psykologi. Hun skriver også skønlitteratur for børn og voksne og tilbringer en stor del af sin tid off-line i et lille træhus 250 meter fra Vesterhavet.

  Lise Baltzer