“Jeg har mere KRAFT
end dig
Jeg er stærkere
smukkere
‘hævet over’
i enhver forstand,”
tænkte bølgen,
da den var på sit højeste
“Jeg er i fare
– OVERHÆNGENDE FARE –
for at miste
mig selv
min anseelse
min hele værdi,”
tænkte bølgen,
øjeblikket før,
den knækkede
“Jeg er lille,
ussel
må krybe,”
tænkte krusningen
dér i strandkanten,
hvorefter
den
– rent faktisk –
gik i opløsning, forsvandt
Jeg er høj
Jeg er lav
Jeg er kraftfuld
Jeg er skrøbelig
Jeg er det hele
– og det hele er mig,
tænkte vandet:
Jeg ER

“Mindfulness-digt”: Lise Baltzer, www.houseofmindfulness.dk
ArtWork: Kim Baltzer, www.kimbaltzer.dk

Vil du lære mere om mindfulness? Se www.houseofmindfulness.dk