Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

 

Det med småt …

 

Undervisningen foregår i henhold til kursusbeskrivelse, hvoraf gældende priser fremgår. TILMELDING ER FØRST GÆLDENDE FRA INDBETALING AF DEPOSITUM. Vi kan ikke tilbyde at holde pladser tilbage. Faktura fremsendes sammen med optagelsesbekræftelse og inden for en måned fra tilmelding. Der forbeholdes ret til ændringer i kursusprogram og undervisere.

Tilmeldingen er bindende for hele kurset/uddannelsen, og dermed for det fulde beløb. Denne aftale findes endvidere at vedrøre en fritidsaktivitet med angivelse af en bestemt periode, jf. forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2, nr. 2, a), hvorfor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, jf. forbrugeraftalelovens § 17.

 

Da undervisningen foregår som eksternat må kursisterne selv sørge for eventuel overnatning.

Bøger, som anvendes i undervisningen, skal kursisterne selv anskaffe.

Ved underviserens eventuelle sygdom aflyses undervisningen, og erstatningsdage tilbydes kursisterne efter nærmere forhandling.

Tilmelding er bindende for hele kursusforløbet også selv om deltageren skulle blive forhindret i at deltage på enkelte undervisningsdage.

Hvis tilmeldingen angives af – eller på vegne af – kursistens arbejdsgiver, hæfter arbejdsgiveren og kursisten solidarisk for betalingen, ligesom kursisten ved afkrydsning af nærværende betingelser bekræfter at have den fornødne fuldmagt til at bestille kursusforløbet med bindende virkning for arbejdsgiveren.

Efter uddannelsen modtages bevis efter de beskrevne krav i kursusbeskrivelsen.

Mindfulness Instruktør forløb er rettet mod mennesker, der ønsker at integrere mindfulness som en forholdemåde i eget liv – og som derudover ønsker træning i at guide andre mennesker udi mindfulness – det være sig medarbejdere, kursister, klienter, patienter eller tilsvarende. “Mindfulness Instruktør”- Intensive forløb kan også være relevant for de mennesker, der allerede er i gang med at bruge og/eller undervise i mindfulness, men som ønsker at fordybe sig i netop den tilgang til mindfulness, som Lise Baltzer praktiserer og beskriver i sine bøger.

Derudover kan mindfulness instruktør kurserne være relevante for mennesker, der blot ønsker en mulighed for intensiv fordybelse og selvudvikling. Ligesom kurset er relevant for mennesker, der arbejder med eksistentielle dimensioner (indsigt i psyke og bevidsthed) – herunder kunstnere, forfattere og andre i kreative fag. Her gøres opmærksom på, at en del af kursusugens curriculum består i at lære at guide medkursister i de forskellige kernemeditationer samt foretage en såkaldt ”Inquiry”, der er en særlig form for sokratisk spørgekunst. Det kan naturligvis opleves irrelevant at skulle gennemgå træning i at guide andre, hvis man primært – eller udelukkende – kommer på kurset som led i en selvudviklingsproces, og det må man i så fald være indstillet på at tage med.

Indhold:

“Mindfulness Instruktør forløbende sigter mod at formidle kendskab til mindfulness som en årtusinde gammel metode, der har opnået ny relevans i det hypermoderne “stressede” og “fragmenterede” samfund. Det historiske aspekt indkredses almindeligvist kort i begyndelsen af kurset. Derudover at optræne den enkeltes evne til ta selv at være tilstede med mindfulness. Det fundament, som al undervisning hviler på. Denne udviklinger finder primært sted via konkrete mindfulness meditationer og øvelser. Der gøres opmærksom på, at der på kurset ligger flere og lange stræk af stilhed og meditationer. Ofte bliver 45 minutters meditationer afløst af såkaldt ”Inquiry” (nysgerrig spørgen ind til oplevelsen) – og herefter (ofte) igen lange siddende eller liggende meditationer. Du skal således være fysisk i stand til at sidde længe på meditationspude, ligesom du skal ære fysisk i stand til at ligge længe på underlag. Det kan i nogen grad optrænes før kurset, men det er almindeligt, at selv garvede mediterende oplever ømhed i løbet af en sådan intensiv mindfulness meditationsuge, selvom der indlægges Mindful Movement ind mellem de stillesiddende meditationer. Det er ikke mulighed at tage kurset, hvis man har en diagnose inden for det psykotiske felt (depression, stress og angst er ok).

3) Optræne den enkelte kursists evne til at guide mindfulness meditationer og -øvelser. ette foregår som praktisk træning to-og-to med feedback fra underviser.

4) Sparring i forhold til at tilpasse mindfulness meditationer og -øvelser til de – for kursisten – relevante målgrupper  på Instruktør Plus forløbene. 

Instruktørtræner påtager sig ikke at rådgive om det økonomiske eller juridiske grundlag for kursisters efterfølgende anvendelse af det lærte. Det er erfaringen, at deltagere, der arbejder videre med mindfulness kurser, uddannelse, træning – og modtager mindfulness mentoring/supervision – får størst udbytte ud af kurset. Det gælder ikke mindst, hvis kursisterne samtidig arbejder inden for et område, hvor det lærte kan tages umiddelbart i brug.

Forudsætninger:

Undervisningen foregår som såkaldt ”erfaringsbaseret læring” (primært mindfulness meditationer) og korte teoretiske oplæg samt øvelser. Du skal som nævnt være i stand til at sidde stille i stræk på op til 45 minutter flere gange i løbet af en kursusdag, og du skal være i stand til at lave lette fysiske øvelser. Har du fysiske skavanker, der forhindrer dig i at sidde og ligge i længere tid af gangen, bør du konsultere din læge eller fysioterapeut for at afklare, om det er tilrådeligt for dig at deltage i kurset. Det samme gælder, hvis du på noget tidspunkt har været diagnosticeret med angst eller depression. Har du på noget tidspunkt været diagnosticeret med psykose (gælder også fødselspsykose og bipolar lidelse), ADD, ADHD eller en såkaldt personlighedsforstyrrelse, bør du ikke deltage på kurset. Stress-tilstande er almindeligvis ingen hindring for deltagelse, så længe den enkelte deltager er besluttet på at prioritere undervisningen gennem hele ugen.

Alle kursister deltager på eget ansvar.

Obligatorisk litteratur forudsættes læst før opstart, og repeteret løbende gennem undervisningsugen (uden for undervisningstiden). Du kan ikke forvente at få optimalt udbytte af undervisningen, hvis litteraturen ikke er læst på forhånd.

Beregn cirka en time til læsning og en halv time til meditation hver aften gennem hele ugen. Det anbefales desuden at orientere sig i litteraturen før tilmelding. Hvis du forstår litteraturen, vil du almindeligvis også forstå kursusindholdet.

Praktisk info:

Kurserne starter og slutter til tiden, og du opfordres derfor til at være i venteværelset senest 5 minutter før. Dørene til venteværelset åbnes 15 min. før opstart.

Kursusstedet ligger på privat vej, og det er ifølge kommunen ikke tilladt for kursister at parkere på vejen overhovedet, ejheller på græsareal, vendeplads eller indkørsel af hensyn til naboer, der kan føle sig generet af trafik. Der er udsendes kort med angivelse af  gratis parkeringsmuligheder.

Der vil på kurset med flere deltagere være kursister med meget forskelligartede baggrunde og mål for kurset, og der forventes bred accept af dette. Mindfulness er ikke forbeholdt de særligt “hellige” eller intellektuelle mennesker. Mindfulness er derimod en enkel og anvendelig teknik, som de fleste med en samvittighedsfuld indsats kan praktisere – og lære at guide i et eller anden omfang. Mindfulness kan bruges på mange måder. Kurset er således i lige høj grad rettet mod den erfarne psykoterapeut (der vil bruge mindfulness som egen forholdemåde i sin terapi og i forhold til klienter) som den driftige erhvervsmand (der vil indlede møder med et par minutters fokus på åndedrættet) eller kunsterne, der vil udforske pauser mellem tanker (!) – og jeg vil bede kursister hænge de fordomme (som sindet pr. definition har) i garderoben, før vi går ind i kursuslokalet:-) Tilgangen på kurset er a-sekterisk – og desuden ikke helt identisk med de traditionelle 8 ugers programmer, såsom MBCT og MBSR, men en specifik videreudvikling og optimering heraf.

Faktura fremsendes pr. alm. post sammen med kontrakt, der bedes underskrevet og returneret. Tilmelding er først endelig ved modtagelse af depositum. Depositum tilbagebetales ikke. Det er ikke muligt at få refunderet kursusafgift. Tjek eventuelt om din forsikring dækker, hvis du får brug for at melde afbud. Undladelse af indbetaling af restbeløb til det angivne tidspunkt bliver betragtet som et afbud, og en ventelistedeltager vil få tilbudt pladsen.

Prisen inkluderer undervisningsmateriale. Bøger skal kursister selv anskaffe. Der vil være liggeunderlag og meditationspuder til rådighed. Hvis du ønsker at bruge eget liggeunderlag eller egen pude medbringes dette blot. Mød op i løst tøj – og især tøj, der ikke strammer i taljen. Træningstøj er optimalt. Har du den mindste tilbøjelighed til kolde fødder, anbefales yogasokker. Du kan også (afhængigt af vejret) medbringe eget tæppe til at have over dig, da kropstemperaturen falder under visse af øvelserne.

Yderligere spørgsmål rettes til Kim, der er kursuskoordinator, og kan besvare langt de fleste spørgsmål, du måtte have.

I tilfælde af behov for aflysning, vil vi bestræbe os på at finde en ny undervisningsuge. For de, der ikke kan deltage i en eventuel ny kursusuge, vil såvel depositium som kursusafgift blive fuldt refunderet.

Alle kursusdeltagerne iagttager tavshedspligt vedr. de forhold, som de får kendskab til, hvad angår de øvrige kursister.