#Houseofmindfulness

Imagery Coach

Vil du coache andre? Hjælpe dem til at finde – og nå – deres unikke mål i livet? Så er Imagery Coach Uddannelsen® sikkert noget for dig …

Hvad får du med i din Coach-kuffert?

Du får:

 • Et selvudviklingsforløb
 • Konkret træning og erfaring i at anvende Mindfulness og Imagery metoder i forhold til voksne, børn og/eller unge
 • Supervision i forhold til at anvende mindfulness og Imagery i forhold til voksne, børn og/eller unge
 • Komplet kompendium med step-by-step anvisninger – og de teknikker, der erfaringsmæssigt har størst og dybest forandringskraft

Forudsætninger for optagelse:

For at blive optaget på uddannelsen forudsættes, at du:

 • Har en relevant baggrund
 • Er interesseret i at læse psykologisk litteratur
 • Er indstillet på at deltage med – og dele – egne oplevelser og erfaringer
 • Har praktisk mulighed for at træne egne coach-kompetencer i praksis (“forsøgskaniner”) 

Din underviser

Din underviser er Lise Baltzer. Om Lise Baltzer:

 • Cand.pæd.pæd.psyk. med klinisk psykologi fra Århus Universitet
 • 3-årig efteruddannelse for psykologer i somatisk orienteret psykoterapi (med inddragelse af Art Therapy)
 • 2-årigt intensivt Mindfulness Instruktør Mentoring-forløb fra Bangor University, England
 • Forfatter til flere fagbøger om mindfulness

Se mere her Lise Baltzer

Omfang mv.

Du deltager i:

 • 24 individuelle, intensive kursussessioner over 1 år
 • 14 dages mellemrum mellem hver kursussession

Personalegrupper: Som angivet ovenfor kan forløbet også tilrettelægges individuelt for specifikke personalegrupper – kortere eller længere kursusforløb. Her aftales omfang og kursusdesign individuelt. Ring 86 40 77 99.

Pris

Pris: Kr. 1.900 pr. måned i de tolv måneder, uddannelser løber over.

NB! Uddannelsen er adgangsgivende til Imagery Terapeut Uddannelsen®

Der gives merit for supervision modtaget inden for de seneste to år hos House of Mindfulness svarende til max. 6 kursus-sessions, hvis du samtidig har en relevant faglig grunduddannelse inden for det psykologiske, filosofiske eller sundhedsfaglige område.