Imagery Coach®

Vil du være coach? Lære voksne, børn og unge at finde ind til det, de har allermest brug for her i livet? Og har du lyst til at sætte både din klients og din egen kreativitet i spil? Blive livskunstner – bogstaveligt talt … Så se her!

Hvad får du med i din kreative, farverige Coach-kuffert?

Kunne det siges med ord?

Du får:

 • Et 1-årigt intensivt selvudviklingsforløb – baseret på Mindfulness og Imagery/Tegning (kræver ingen tegnetekniske forudsætninger!)
 • Praktisk træning og erfaring i at anvende Mindfulness og Imagery
 • Supervision i forhold til at anvende mindfulness og Imagery i forhold til voksne, børn og/eller unge

Forudsætninger for optagelse:

For at blive optaget på dette individuelle face-to-face uddannelsesforløb forudsættes, at du:

 • Har nogen erfaring fra arbejdet med andre mennesker
 • Er interesseret i at læse psykologisk litteratur
 • Er indstillet på at deltage med – og dele – egne oplevelser og erfaringer. Husk du er solo-kursist, så det er ikke så svært!
 • Fleksibel opstart og tilrettelæggelse – vi aftaler kursus-sessions, så de passer ind i din og min kalender: 2 kursus-sessioner pr. måned.

Din underviser

Din underviser er Lise Baltzer. Om Lise Baltzer:

 • Cand.pæd.pæd.psyk. med klinisk psykologi fra Århus Universitet
 • 3-årig efteruddannelse for psykologer i somatisk orienteret psykoterapi (med inddragelse af Art Therapy)
 • 2-årigt intensivt Mindfulness Instruktør Mentoring-forløb fra Bangor University, England
 • Forfatter til flere fagbøger om mindfulness og skønlitterære bøger for både voksne og børn

Se mere her Lise Baltzer

 

Pris

Pris: Kr. 1.900 pr. måned i de tolv måneder, uddannelser løber over.

NB! Uddannelsen er adgangsgivende til Imagery Terapeut Uddannelsen®

Der gives merit for supervision modtaget inden for de seneste to år hos House of Mindfulness svarende til max. 6 kursus-sessions, hvis du samtidig har en relevant faglig grunduddannelse inden for det psykologiske, filosofiske eller sundhedsfaglige område.

Omfang mv.

Du deltager i:

 • 24 individuelle, intensive kursussessioner over 1 år
 • 14 dages mellemrum mellem hver kursussession

Personalegrupper: Som angivet ovenfor kan forløbet også tilrettelægges individuelt for specifikke personalegrupper – kortere eller længere kursusforløb. Her aftales omfang og kursusdesign individuelt. Ring 86 40 77 99.