Imagery Coach

Imagery Coach

Vil du coache andre? Hjælpe dem til at finde – og nå – deres unikke mål i livet? Så bør du overveje Imagery Coach Uddannelsen® …

Hvad får du med i din Coach-kuffert?

Du får:

 • Et selvudviklingsforløb
 • Konkret træning og erfaring i at anvende Mindfulness og Imagery metoder i forhold til voksne, børn og/eller unge
 • Supervision i forhold til at anvende mindfulness og Imagery i forhold til voksne, børn og/eller unge
 • Komplet kompendium med step-by-step anvisninger – og de teknikker, der erfaringsmæssigt har størst og dybest forandringskraft

 

Forudsætninger for optagelse:

For at blive optaget på uddannelsen forudsættes, at du:

 • Har en relevant baggrund
 • Er interesseret i at læse psykologisk litteratur
 • Er indstillet på at deltage med – og dele – egne oplevelser og erfaringer
 • Har praktisk mulighed for at træne egne coach-kompetencer i praksis (“forsøgskaniner”)

Din underviser

Din underviser er Lise Baltzer. Om Lise Baltzer:

 • Cand.pæd.pæd.psyk. med klinisk psykologi fra Århus Universitet
 • 3-årig efteruddannelse for psykologer i somatisk orienteret psykoterapi (med inddragelse af Art Therapy)
 • 2-årigt intensivt Mindfulness Instruktør Mentoring-forløb fra Bangor University, England
 • Forfatter til flere fagbøger om mindfulness

Se mere her Lise Baltzer

Omfang mv.

Du deltager i:

 • 24 individuelle, intensive kursussessioner over 1 år
 • 14 dages mellemrum mellem hver kursussession

Personalegrupper: Som angivet ovenfor kan forløbet også tilrettelægges individuelt for specifikke personalegrupper – kortere eller længere kursusforløb. Her aftales omfang og kursusdesign individuelt. Ring 86 40 77 99.

Pris

Pris: Kr. 1.900 pr. måned i de tolv måneder, uddannelser løber over.

NB! Uddannelsen er adgangsgivende til Imagery Terapeut Uddannelsen

Der gives merit for supervision modtaget inden for de seneste to år hos House of Mindfulness svarende til max. 6 kursus-sessions, hvis du samtidig har en relevant faglig grunduddannelse inden for det psykologiske, filosofiske eller sundhedsfaglige område.

Send din ansøgning her