#Houseofmindfulness

Få Life Coaching

Ind imellem støder vi mennesker på problemer og udfordringer i vores liv. Bump eller huller på vejen. Det hele begynder at se sort ud. Farligt. Eller uklart, forvirrende og uroligt.

Det gælder for både voksne, børn og unge.

Her kan det være svært at tale med de nærmeste. Måske vil man ikke belaste dem. Måske er de bare for tæt på? Det sidste er ofte tilfældet. Både for voksne, børn og unge.

Så kan det være hjælpsomt at tale med en udenforstående. En professionel, der har den rette uddannelse – samt livserfaring, naturligvis. Èn, der kan hjælpe og guide dig videre. Sådan, at du kan få det rette udbytte af “problemet”. På en måde, hvor “problemet” bliver en “løftestang” for en endnu dybere oplevelse af tilfredshed med – og glæde ved – livet.

Et Life Coaching forløb indbefatter med andre ord et større og dybere selvkendskab. Samt en mere stabil kontakt til den indre ro, styrke og balance, vi alle rummer allerinderst inde.

Mennesker er forskellige. Dermed er det forskelligt, hvad forskellige mennesker har brug for! Der er ikke én tilgang, der passer til alle. Nogle har brug for  større afstand til et indre sprængbart felt. Følelser, der overvælder – eller river og slider. Mens andre  – tværtimod – har brug for at mærke sig selv lidt mere.

Behovet for tale med en udenforstående opstår flere gange i løbet af livet.  Det er helt naturligt. Livet er tilsyneladende tilrettelagt på en måde, hvor det bliver ved med at byde på udfordringer. Og dermed på mulighed for yderligere selvudvikling.

Som din Life Coach og personlige sparringspartner kan du  regne med, at jeg er ærlig og direkte – men altid med respekt. Og jeg vil for mit vedkommende bestræbe mig på, at stemningen mellem os bliver båret af varme, tillid og gensidig respekt.

Der vil almindeligvis ligge sessioner én gang om ugen. Dog to sessioner i den første uge.

Børn og unge har brug for længere forløb – og mere tryghed i forhold til “at coachen ikke pludselig forsvinder!” Derfor booker vi for et halvt år ad gangen. Jeg arbejder med både piger og drenge, men børn/unge mellem 12-25 år har størst udbytte af en Life Coach, der har samme køn, som de selv har.

Både min universitetsuddannelse – og efterfølgende praktisk orienterede uddannelsesforløb – er kendetegnet ved, at de betragter normalområdet som temmeligt bredt. Langt bredere end “almindelige psykologer”. Jeg går med andre ord ikke ud fra, at nedtrykthed eller angst er noget, der har “ramt dig” – på samme måde som en influenza. Tværtimod. Jeg går ud fra, at enhver følelser bærer et meningsfuldt budskab til dig – også de mere besværlige følelser 😉 Når først vi forstår, hvad de besværlige følelser forsøger at sige, vil de erfaringsmæssigt aftage, forvandles eller forsvinde. Resultatet er en større og dybere oplevelse af indre balance, ro, tilfredshed og glæde ved livet, som det nu engang er på godt og ondt.

Der gives ikke sygesikringstilskud til Life coaching. Og det er jo sådan set rimeligt nok, da det ikke “sygdom”, vi arbejder med, men snarere “selvudvikling”.

En session koster kr. 950,- Der afregnes én gang pr. måned.