Life Coaching – for børn og unge

 

 

Den naturlige tilstand hos børn er glæde. Omkring denne iboende, naturlige glæde kan følelser naturligvis skifte alt efter situationen. Men nogle gange tager emotioner over. Emotioner er fastlåste af natur. Når emotioner “tager over” hænger barnet fast i en bestemt tilstand – eller emotionen (f.eks. vrede eller angst) vækkes let og har svært ved at slippe igen. Psykologien bliver “stiv”. 

Når barnet har mistet kontakt til sin naturlige tilstand af iboende glæde, så kommer det til udtryk på andre måder end hos voksne. Børn, der hænger fast i emotioner, kan få:

 • Uforklarlige fysiske symptomer (ondt i maven, kvalme, frygt for opkast, hovedpine)
 • Søvnbesvær
 • Spiseproblemer
 • Blive indadvendte og fåmælte
 • Ukoncentrerede
 • Overaktive
 • Urolige
 • Opfarende
 • Overtilpassede/pleasende

 

Z

Cand.pæd.pæd.psyk. - speciale i børn og unge

speciale i børn og unge (der gives endnu ingen tilskud til denne form for behandling)

Z

Ingen diagnoser

Der kommer ikke til at stå noget om forløbet i dit barns offentlige journal

Z

Høj succesrate

Bruger mindfulness, ImageryⓇ og Storytelling.

Book en hurtig tid!

Book en hurtig tid (ingen ventetid)!
Telefon: +45 86 40 77 99
Email: info@houseofmindfulness.dk

Den naturlige tilstand hos unge er ligeledes glæde og en sund nysgerrighed på livet. Følelser kan skifte, men tilpasses normalt situationen, mens emotioner er fastlåste og ikke tilpasser sig situationen. Ind imellem sker der det, at den unge hænger fast i en bestemt emotion/et bestemt humør. Det klistrer – eller vækkes let uden at slippe igen. Når det er tilfældet, så kan det være svært for forældrene at vide, hvad de skal gøre for at støtte den unge og hjælpe den unge ud af den fastlåste emotion og tilbage i sin naturlige tilstand af glæde. Unge, der hænger fast i emotioner virker:

 • Vrede og måske opfarende
 • Overdrevent dramatiske
 • “Ligeglade” (“klistret til computeren”)
 • Overoptaget af vægt og/eller sundhed
 • Forvirrede
 • Ukoncentrerede
 • Sløve
 • Urolige
 • Kede af det – måske med tendens til gråd og isolation
 • Eller de får hyppige raserianfald – evt. afløst af en kortere eller længere periode med skyld og skam
 • I værste fald forsømmer de også skole/uddannelse

At gå i et forløb hos House of Mindfulness er noget ganske andet end at gå til psykolog og psykiater. Og mange forældre vælger at deres barn skal gå her af samme grund. Enten fordi de ikke ønsker, at barnet får en diagnose, der begrænser senere erhvervsmuligheder. Eller fordi barnet allerede har en diagnose, men ikke har fået en form for hjælp, det kunne drage tilstrækkelig nytte af fra det offentlige (fx psykiatri) eller halvoffentlige system (fx psykolog). At dit barn ikke har kunnet få hjælp andre steder er ingen forhindring for at få hjælp af Imagery og Mindfulness. Ofte tager Imagery og Mindfulness over, hvor andre metoder slipper.

En session varer normalt en time, men visse børn har brug for kortere sessioner, og i så fald aftaler vi det indbyrdes. Udgiften svarer omtrent til at have et barn i institution. Både børn og unge får ofte hurtig hjælp med Imagery og Mindfulness, men effekten tager selvfølgelig tid om at stabiliseres. 

En session koster kr. 950,-