Terapeutuddannelsens Hovedområder

 

Kunne det siges med ord?

Uddannelsens formål er at gøre dig i stand til at fungere som psykoterapeut for klienter inden for normalområdet.

Imagery Terapeut® Uddannelsens 5 hovedelementer

1. Egen terapi
2. Terapeutisk træning
3. Teori
4. Etik
5. Supervision

 

Egen terapi

Hvis du vil arbejde psykoterapeutisk med andre mennesker, skal du selv have gået den samme vej, som dine klienter skal igennem, parafrase C.G. Jung

Et intensivt, personligt og dybdegående egenterapeutisk forløb er kernen i en seriøs psykoterapeutiske uddannelse, og den vigtigste forudsætning for det psykoterapeutiske håndværk. Gennem den dybdegående, egenterapeutiske proces er det målet, at du som studerende udvikler de menneskelige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne rumme dine fremtidige klienters vanskeligheder- og samtidig bevare overblikket. Du vil gennem forløbet få gennemarbejdet dine egne temaer i et sådant omfang, at du bliver fortrolig med egne reaktionsmønstre – og i stand til at handle etisk forsvarligt i det omfang, egne temaer “vækkes” i arbejdet med klienter.

Terapeutisk træning

Det er ligeledes et centralt formål med uddannelsen, at du som studerende får praktisk ”hands-on” træning til at kunne varetage terapeutiske forløb.

Teori

Den teoretiske viden giver dig den nødvendige forudsætning for at kunne udøve terapi på en reflekteret, bevidst og ansvarlig måde.

Etik

Du lærer desuden om de etiske principper, der gør sig gældende i forhold til en psykoterapeutisk proces.

Imagery Tereaput® Uddannelsens menneskesyn

Hos House of Mindfulness betragter vi det sunde menneske, som et helt menneske. Eller med Jungs ord: Hellere hel end perfekt. Det vil sige, at et sundt menneske er et menneske, der er i kontakt med alle dele af sig selv. Og på et såvel kognitivt (”tænkningsmæssigt”), følelsesmæssigt, kropsligt-somatisk og interpersonelt niveau. Terapien tager altså udgangspunkt i et helhedsorienteret og humanistisk menneskesyn. Vi arbejder intensivt med de ovenstående aspekter.

Fokus ligger på den enkeltes frihed til at være sig selv, og sætte sig selv i spil i livet. Ved at vende blikket indad, og blive bedre til at lytte til og ”sortere i” de forskellige ”indre afsendere”, kan man opnå større ro, nærvær, dybde, mening og udfoldelseskraft i livet.