Imagery Terapeut

Imagery Terapeut® Uddannelsen er en overbygning på Imagery Coach Uddannelsen, og henvender sig til sygeplejersker, pædagoger, coaches, mindfulness instruktører, psykomotorikere, socialrådgivere, psykologer – og andre, der har uddannelse og en vis erfaring indenfor det pædagogisk-psykologiske eller sundhedsfaglige felt –  og som er interesserede i at arbejde professionelt med Imagery Terapi®.

Imagery Terapeut® Uddannelsen henvender til også til mennesker, der allerede har en terapeutuddannelse, men som ønsker at lære at koble Imagery® på deres eksisterende terapeutiske uddannelse og -tilgang. Se mere her

Uddannelsen undersøger psyken ud fra den nyeste forskning vedrørende sund og dysfunktionel psykologisk funktion. Vi udforsker:

 • Hvordan vi udvikler kapaciteten til interpersonelle relationer?
 • Hvordan vi udvikler medfølelse og empati, samt hvordan den tidlige udvikling spiller ind på denne grundevne?
 • Hvordan vi udvikler livskraft, resiliens og personlig robusthed?
 • Hvordan vi udvikler evnen til sund selvregulering?
 • Hvordan tidlig udvikling, ubevidste processer og intrapsykiske konflikter formdanner personlighed – samt hvordan vi forløser, integrerer og arbejder kreativt med disse aspekter i den terapeutiske proces?

 

Uddannelsens Indhold:

1. år

Uddannelsens første år en Imagery Coach-uddannelsen

2. & 3. år: Egenterapi, selvudvikling, teori og praktiske øvelser

 • Grundforhold i psykoterapi
 • Imagery Terapiens® menneskesyn
 • Forandring: At komme tættere på sig selv
 • Imagery Terapi® som særlig metode: Kreativitet, forestillingsevne, billedsprog & selvhelbredende processer
 • Menneskers livshistoriske udvikling, milepæle – og betydningen for Imagery Terapi
 • Start og proces instruktioner i Imagery Tegning
 • At se på livsbilleder: Sammenhænge til livshistorie, personlighed og forståelse af livsopgav
 • Terapeutrollen – nærhed og afstand
 • At respektere det enkelte menneskes udviklingsveje
 • Hjælpeløshed
 • Håb og “lys i mørket”
 • Tegning i chok-traumebehandling
 • Arbejde med egne “forsøgskaniner”
 • Supervision på eget arbejde
 • Rammer for terapi
 • Terapeutisk rytme
 • Eventyr, der helbreder
 • Afsluttende skriftligt projekt (min. 30-40 sider)

Imagery Baseret Terapi® er ideel til både voksne, børn og unge.

Uddannelsens form 

Uddannelsen foregår som en individuel mesterlære uddannelse, der sikrer, at du kan tage alle følsomme emner op i den egenterapeutiske del.

Der ligger to kursus-sessioner af 60-75 min. pr. måned samt e-learning.

Uddannelsens Underviser

Det er Lise Baltzer,cand.pæd.pæd.psyk., der underviser på hele uddannelsen. Lise har mere end 10 års terapeutisk erfaring, og har skrevet flere bøger samt ekspert-artikler om psykologi.

Pris & Tidspunkt

Pris: Kr. 1.900 pr. måned.

Der er mulighed for at placere kursus-sessioner på tirsdage og torsdage.

Tilmelding til optagelsessamtale/ansøgning

Send ansøgning og book optagelsessamtale her